o blogu Naukowo Naturalni

O Blogu Naukowo Naturalni

Pomysłodawcą i założycielem marki Laveco oraz bloga jest dr inż. Justyna Sekuła, doktor nauk chemicznych, współautorka 9 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, finalistka konkursu PRELUDIUM, magistrantka IBB PAN w Warszawie, absolwentka Biotechnologii przemysłowej Politechniki Warszawskiej.

Naukowo Naturalni to blog poświęcony naturalnemu podejściu do zdrowia, urody oraz prowadzenia domu opartego na rzetelnych dowodach naukowych. Jest to odpowiedź dla ogromnej liczby powstałych portali o tzw. „zdrowym trybie życia”, w których brakuje prawdziwej, opartej na zacytowanych artykułach naukowych wiedzy, zaprezentowanej w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Blog ten powstał z kilku powodów, jednym z nich jest chęć podzielenia się z innymi wiedzą chemiczną niezbędną przy świadomym zakupie kosmetyków, suplementów diety czy środków czystości. Jako chemik niejednokrotnie byłam przerażona czytając składy dostępnych w drogeriach kosmetyków czy środków czystości. Jednocześnie czułam się bezradna uświadamiając sobie jak mały odsetek ludzi jest świadomych szkodliwości tych preparatów.

Krótki życiorys

2017.09.21 – Uzyskanie tytułu doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, wyróżnienie rozprawy doktorskiej

2017.06 – Założenie firmy Laveco

2017.03 – Założycielka bloga www.naukowonaturalni.pl

2013-2017 – Studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Chemiczny, Technologia Chemiczna. Osiągnięcia:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez cały okres studiów

2013.06 – Ukończenie studiów II stopnia z wyróżnieniem oraz uzyskanie tytułu magister inżynier na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, utajniona obrona pracy dyplomowej: „Badania nad syntezą nowych analogów Arabinocytozyny (AraC)”, promotorzy: dr Adam Mieczkowski (IBB PAN) oraz dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska (PW)

Publikacje

1. J. Sekuła, J. Nizioł, M. Misiorek, P. Dec, A. Wrona, A. Arendowski, T. Ruman, Gold nanoparticle-enhanced target for MS analysis and imaging of harmful compounds in plant, animal tissue and on fingerprint, Analytica Chimica Acta, 895, 2015, 45–53.

2. J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode and T. Ruman, Gold nanoparticle-enhanced target (AuNPET) as universal solution for laser desorption/ionization mass spectrometry analysis and imaging of low molecular weight compounds, Analytica Chimica Acta, 875, 2015, 61–72.

3. J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode, T. Ruman, Silver nanostructures in laser desorption/ionization mass spectrometry and mass spectrometry imaging. Review article, Analyst, 140, 2015, 6195–6209.

4. J. Sekuła, J. Nizioł, T. Ruman, Zastosowanie nanocząstek srebra w laserowej spektrometrii mas oraz w obrazowaniu MS, Wiadomości Chemiczne, zeszyt: 7-82016.

5. J. Nizioł, K. Ossoliński, T. Ossoliński, A. Ossolińska, V. Bonifay, J. Sekuła, Z. Dobrowolski, J. Sunner, I. Beech and T. Ruman, Surface-transfer mass spectrometry imaging of renal tissue on gold nano-particle enhanced target, Analytical Chemistry, 2016, 88, 7365–7371.

6. A. Mieczkowski, M. Makowska, J. Sekuła, E. Tomczyk, E. Zalewska, A. Nasulewicz-Goldeman, J. Wietrzyk, Bicyclic cytarabine analogues: synthesis and investigation of antitumor properties of novel, 6-aryl and 6-alkyl-3H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-2(7H)-one arabinosides, Tetrahedron, 2015, 71, 8454–8461.

7. J. Nizioł, Ł. Uram, M. Szuster, J. Sekuła, T. Ruman, Biological activity of N(4)boronated derivatives of 2’-deoxycytidine, potential agents for boronneutron capture therapy, Bioorg. Med. Chem., 2015, 23, 6297-6304.

8. J. Nizioł, J. Sekuła, T. Ruman, Visualizing spatial distribution of small molecules in the rhubarb stalk (Rheum rhabarbarum) by surface-transfer mass spectrometry imaging, Phytochemistry, 2017, 139, 72-80.
176

9. M. Misiorek, J. Sekuła, T. Ruman, Mass spectrometry imaging of low molecular weight compounds in garlic (Allium sativum L.) with gold nanoparticle enhanced target, Phyt. Anal., 2017, DOI: 10.1002/pca.2696, 

Konferencje

1. J. Sekuła, Nowe układy bezmatrycowe w analizie produktów reakcji chemicznych oraz w obrazowaniu MS, Konferencja Młodych Naukowców: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, 06.12.2014.

2. J. Sekuła, T. Ruman, Nanocząstki metaliczne w analizie i obrazowaniu MS, 8 Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 31.08-04.09.2015.

3. J. Sekuła, T. Ruman, Zastosowanie nanocząstek złota w technice LDI MS oraz LDI MSI, Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Network, Warszawa, 1820.06.2015.

4. J. Sekuła, T. Ruman, Nanocząstki złota w analizie i obrazowaniu MS tkanek roślinnych i zwierzęcych, VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13.03.2016.

5. J. Sekuła, T. Ruman, J. Nizioł, Nowe układy bezmatrycowe w laserowej spektrometrii mas, Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Network, Wrocław, 30-01.07.2016.

6. J. Sekuła, T. Ruman, J. Nizioł, Zastosowanie nanocząstek srebra w technice LDI oraz w obrazowaniu MS, VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13.03.2016.

7. J. Sekuła, T. Ruman, J. Nizioł, New Matrix free systems in LDI MS, European Chemistry Conference, Rzym, 4-6.07.2018.