Czy boraks jest toksyczny?

To może na początek trochę chemii…. 🙂

Z chemicznego punktu widzenia boraks (tetraboran sodu dziesięciowodny) to nieorganiczny związek chemiczny będący solą sodową kwasu borowego. Tworzy bezbarwne kryształy Na2B4O7·10H2O rozpuszczalne w wodzie. W przyrodzie występuje jako minerał boraks rodzimy (Na2B4O7·10H2O) oraz częściowo odwodnione tinkalkonit i kernit [1].

Należy zwrócić jednak uwagę, że określenie „naturalny” nie oznacza „nieszkodliwy”, zwróćmy np. uwagę na azbest czy rtęć.

Krótka historia boraksu

Przed 2000 r. boraks był popularnym produktem czyszczącym, stosowanym jako środek dezynfekujący, wybarwiający, owadobójczy czy chwastobójczy.  Wiele dostępnych w internecie receptur zawierało boraks jako przyjazną dla środowiska alternatywę w porównaniu z komercyjnymi produktami czyszczącymi zawierającymi substancje ropopochodne.
W 2008 r. Unia Europejska opublikowała raport w którym zaklasyfikowała kwas borowy i boraks jako toksyny reprodukcyjne [2]. Jednak bardzo szybko opublikowano kolejny raport, dotyczący braku rzeczywistego narażenia konsumentów na małe ilości boranów stosowane w produktach do czyszczenia tj. mydła i detergenty [3].

W 2011 roku grupa EWG (The Environmental Working Group) zaleciła by nie stosować boraksu jako środka czyszczącego ze względu na jego działanie drażniące i możliwe zaburzenia hormonalne [4].

W 2016 r. organizacja Health Canada przeprowadziła ocenę przesiewową kwasu borowego: „Rząd Kanady proponuje, aby kwas borowy, jego sole i prekursory mogły być uważane za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego na obecnym poziomie narażenia” [3].

Podsumowując, na ten moment nie ma 100% pewności czy boraks jest toksyczny czy nie. Jeśli stosujecie ten związek to może warto zachować pewne środki ostrożności do czasu aż pojawi się więcej badań jednoznacznie potwierdzających bezpieczeństwo produktów czyszczących zawierających boraks.

Powody dla których nie warto stosować boraksu!

  • Brak ryzyka zatrucia dziecka lub zwierzaka.
  • Bezpieczeństwo kobiet w ciąży.
  • Dostępne w internecie skuteczne naturalne środki czystości.
  • Do stworzenia własnych produktów czyszczących możesz używać składników spożywczych tj. soda oczyszczona, sól, ocet.
  • Twój dom będzie wolny od pestycydów (boraks zabija mrówki).

 

Czy boraks jest toksyczny – Literatura: 

1.  CRC Handbook of chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 4-63, ISBN 9780849304880.

2.  CLH Report For Boric Acid, 2008, https://echa.europa.eu/documents/10162/13626/clh_report_boric_acid_en.pdf.

3.  https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/fact-sheets/chemicals-glance/boric-acide-salts-precursors.html

4. http://www.ewg.org/guides/cleaners/2507-20MuleTeamBoraxNaturalLaundryBoosterMultiPurposeHouseholdCleaner